Đưa đồng hồ quả lắc lên cao (coi nhiệt độ không đổi) thì đồng hồ sẽ như thế nào?
1 Thích
2 Trả lời
luanle912
đưa lên cao h tăng suy ra g giảm suy ra chu kì Tăng => đồng hồ chạy chậm
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Bảy 2018
Liên kết
hiephiephiep1312
áp dụng công thức g=GM/(R+h)^2. suy ra càng lên cao thì g giảm. suy ra chu kì tăng, đồng hồ chạy chậm.
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close