dung dịch naoh có ph 12.Pha loãng dung dịch này bằng nước để thu được dung dịch có PH bằng 10.Tỉ lệ V NaOH/H20
Thích
3 Trả lời
congatri
10^{-2} . V1 = (V1+V2).10^{-4} vs V1 là lúc NaOH , V2 nước
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
ThuyLinh779
ph = 12 suy ra CM OH- = 0,01 M để ph = 10 thì CM oH- =10 mũ -4 lập pt bảo toàn koois lg chất tan để tìm tỉ lệ
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2018
Liên kết
codelyoko
Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - Lấy 1 lít dd NaOH pH = 12 -> [OH-] = 0,01M -> nOH- = 0,01 - Để thu được dung dịch NaOH pH = 10 cần V lít H2O -> [OH-] = 0,01/(1 + V) = 10^(-4) -> V = 99 -> V(dd NaOH)/V(H2O) = 1/99 - Một cách tổng quát khi pha loãng NaOH cần V(H2O) = (10^(pH1 - pH2) - 1).V(dd NaOH), nếu không muốn nhớ công thức thì lấy 1 lít dd NaOH ban đầu rồi sau khi tính sau sẽ đưa về giá trị V tương ứng trong đề bài
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close