e thắc mắc năm trc hỏi còn có người tl,năm nay không thấy ai tl hết,nếu tl thì chỉ là số ít , có j các bn tương tác hộ vs nhiều khi mình cx muốn đăng trên dây nhưng khi thấy các bn dăng lên r mà o ai tl hết nên mik cx o dám đang nữa
Thích
0 Trả lời
Close