câu C bạn mỗi tARN dịch mã thì LK với 1 bộ 3 nu ,15x3=45 đó
Cảm ơn     2
Bình luận
24 Tháng Bảy 2019
Liên kết