theo bdt bunhia thì VT <= 4 do -1<= cos(4x + pi/3) <=1 nên VP >= 4 pt đã cho xảy ra khi VT = VP = 4 hay x thoả mãn đồng thời: + tanx = 1/can3 + cos(4x + pi/3) = -1 -> x = pi/6 + kpi (k thuộc Z)
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Tám 2018
Liên kết