GIÚP EM MẤY BÀI NÀY ĐI MẤY BÁC PRO.TKS *b1: Hỏi có bn cách xếp 5 người lên 3 toa tàu sao cho có 1 toa có 2 người lên. *b2: có bao nhiêu dãy nhị phân có độ dài n đối xứng vs nhau? *b3: có 12 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm . Chia đều cho 3 hộp , hộp 1 , hộp 2, hộp 3, mỗi có 4 sản phẩm. a) tìm xác xuất để hộp 1 có đúng 2 phế phẩm. b) tìm xác xuất mỗi hộp đều có 1 phế phẩm. c) tìm xác suất có đúng 1 hộp có 1 phế phẩm. *b4:Có 2 dãy ghế xếp đối diện mỗi dãy 8 ghế . Xếp ngẫu nhiên 16 người ( 8 nam, 8 nữ) vào 16 ghế đó. a) Tìm xác suất để 2 người cạnh nhau không cùng giới tính. b) tìm xác suất để nam, nữ ngồi đối diện
Thích
0 Trả lời
Close