giúp mình câu hóa này với !! : chất hc X đơn chứa pt chứa c,h,o . đốt cháy 1 mol x tạo không quá 1 mol co2 . X có pư với Na, Naoh,Na2co3, pư tráng gương . X là: A.ch3cho B. ch3cooh C. hcho D. hcooh
1 Thích
2 Trả lời
zarrytran
viết phương trình đốt cháy ra cộng với tính chất hóa học như đề bài thì là đáp án D bạn ạ.
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
tranquochung076217
loai đáp án nhé bạn A và C ko tác dụng với na naco3 và naoh còn B và D dễ thấy B có 2 C (L) nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close