giúp mình giải bài tập về tương tác gen với ạ: P: hoa trắng x hoa trắng F1: 100% hoa đỏ F1 lai phân tích thu được Fa: 1 hoa đỏ: 7 hoa trắng a) số KG quy định KH hoa đỏ? b)Tỉ lệ KH đời con khi cho tất cả các cây hoa đỏ ở Fa tự thụ phấn? ( mình chỉ suy ra đc F1 dị hợp 3 cặp gen, còn đâu mình chưa giải được)
1 Thích
3 Trả lời
camha03
nó có chú thích hoa đỏ, hoa trắng kiểu gen ra sao k bạn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Bảy 2019
Liên kết
nana291
a) đỏ A_B_D_ có 8 KG b) Cho AaBbDd tự thụ thì được đỏ (3/4)^3= 27/64, còn lại là trắng
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Bảy 2019
Liên kết
pikachu2508
Nội dung thuộc về Moon.vn, liên hệ với admin để được sao chép!
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close