theo mình là đáp án B nha bạn. vì số mol của X hoặc Y ban đầy là 0.1 mà X thu được 9.6 gam chất rắn suy ra Mcrx=96(C2H5COONa) suy ra X là C2H5COOH. tương tự vậy Mcry=68(HCOONa) suy ra Y là HCOOC2H5
Cảm ơn     3
Bình luận
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết