giả thiết suy ra SG vuông góc mp ( ABDM ) S abdm = Sabcd-Sbmd rồi làm tiếp
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Năm 2019
Liên kết