hòa tan 13.68g hh chứ fe , feo , fe2o3 , fe3o4 bằng dd h2so4 và x mol nano3. sau pứ thu được dd Y chỉ chứa 44.28g muối của kim loại và 0.09 mol NO và No2 tỉ lệ 4:5. mặt khác , cho naoh dư vào Y thấy 19.99 g kết tủa xuất hiện . tính x?
2 Thích
2 Trả lời
haianhnt01
x= 0.1 Đặt mol Fe, O là y,z rồi có 3 pt ẩn x,y,z
Cảm ơn     2
Bình luận
10 Tháng Sáu 2019
Liên kết
baodz2701
kết tủa là j thế sao bấm mol ra xấu
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close