hỗn hợp X gồm cu và fe có tỉ lệ khối lượng tương ứnglà 7:3. lấy m gam X cho vào dung dịch chứa 44.1 gam hno3, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.75m gam chất rắn Y, dung dịch Z, 0.25 mol sản phẩm khử T gồm NO và NO2 thoát ra. Y chứa chất nào Z chứa chất tan nào. tính m
Thích
2 Trả lời
daolinh2024
mCu=0,7m mFe=0,3m +)mà mY=0,75m +) mặt khác theo dãy điện hóa Fe phản ứng trước Cu => mFe dư=0,05m và mCu=0,7m => Z chứa Fe(no3)2 ^_^ +) bảo toàn nguyên tố Nito: nNO3-=nHNo3-nT(do trong T 2 khí đều có 1 nito) =>nNo3-=0,7-0,25=0,45 => nFe2+=0,225 +) mFE phản ứng=0,25m hay 0,225.56=0,25m => m=50,4 gam
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Tám 2018
Liên kết
lethianwinwin
Y chứa fe:0.05m g, cu:0.7m g Z: fe(no3)2 m=50.4
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close