I'm considering................ your invitation. A. accepting; B. to accept; C. accepted; D. accept.
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
thuhien2008
làm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Mười 2019
Liên kết
darciiii
Đáp án là A nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
đáp án A đó bạn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close