i......you if i need your help. A. would call; B. will call; C. called ; D. call
2 Thích
7 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
dochieuxuan2k2
b nhé bạn đây là điều kiện loại 1 : if + HTĐ , will + v ( nguyên thể )
Cảm ơn     2
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
hkhanh15012003
B nha, câu điều kiện loại 1.............................
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn dochieuxuan2k2 và hkhanh15012003 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Tám 2019
Liên kết
0788060978
B vì đây là câu điều kiện loại 1 bạn ạ
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0788060978 nhiều nha!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
Mình nghĩ là B: đây là cấu trúc câu điều kiện loại 1
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close