it's not worth........................ out now. it's much too late. A. to go; B. go; C. going; D. gone
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Đáp án là câu C đó nhaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close