Khi cho a gam Fe vào 400ml dung dịch HCl , sau phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau phản ứng kết thúc thu được 896 ml khí H2 (đktc) và cô cạn dung dịch thì thu 6,68 gam chất rắn Y. Tính a,b và nồng độ mol của dung dịch HCl (Giả sử Mg không phản ứng với H20 và khi phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết với axit mới đến Fe. Cho biết phản ứng đều xấy ra hoàn toàn) Mọi người làm rõ ra từng chút giúp em vs ạ
3 Thích
2 Trả lời
minhanh6303
thí nghiệm 1 : Cho ag Fe + 400ml dd HCL, đun cạn có 6.2g chất rắn. Nếu chất rắn chỉ có FeCl2 thì số mol H2 là: Fe + 2HCl ---------> Fecl2 + H2 127g 1mol 6.2 g z mol => z = 0.0488 mol (1) - thí nghiệm 2: Cho ag Fe và bg Mg +400ml dd HCl , đun cạn có 6.68g chất rắn và 0.896 lít H2. Viết pt phản ứng Mg (x mol ) và Fe (y mol) với HCl ta có : x + y = 0.04 mol So sánh (1) (2) ta thấy m kim loại ở thí nghiệm 2 nhiều hơn thí nghiệm 1 mà số mol H2 ít hơn. Vậy chứng tỏ thí nghiệm 1 dư Fe và HCl thì hết, số mol H2 ở thí nghiệm 1 là 0.04 mol. Fe + 2HCl ---------> FeCl2 + H2 0.04mol 0.08 mol 0.04mol 0.04 mol mFeCl2 = 0.04 * 127 =5.08g mFe phản ứng : 0.04 * 127 = 5.08g a có khối lượng: 2.24 + 1.12 = 3.36g TÍNH b và thành phần y Giả thiết Mg đủ. m chất rắn = 0.04 * 95 + 3.36 = 7.16g Khối lượng này lớn hơn 6.68g. Vậy Mg không thể đủ nên Fe đã p ứng. Viết pt phản ứng Mg (x mol) và Fe (y mol) tác dụng với dd HCl, ta có :+ x +y =0.04 + 95x +71y =6.68 -3.36 =3.32 Giải ra ta có x = 0.02 mol và y = 0.02 mol mMg = 0.48g mFe hư = 2.24g mFeCl2 = 2.54g mMgCl2 = 1.9g b = 0.48 Xem đúng k nha
Cảm ơn     1
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
(2) ở đâu vậy bn
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
1,12 tính ntn bạn ở đoạn a có khối lượng 2,24+1,12 á
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
minhanh6303
Fe + 2 HCl --> FeCl2 + H2 Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2 n H2 = 0.04 mol suy ra n HCl = 0.08 mol m Cl =0.08 nhân 35.5 =2.84 gam suy ra a + b =6.68 - 2.84 =3.84 gam TH1: thí nghiêm 1 Fe hết Mặt khác a + a:56 * 71 = 6.2 a = 2.73 ( làm tròn) b =1.11 TH2: thí nghiệm 1 Fe còn dư độ tăng khối lượng = ( 6.2 -a) gam suy ra n HCl =(6.2-a):35.5 mol có n H2 = ( 6.2 -a) : 71 =0.04 suy ra a = 3.36 gam b = 0.48 gam làm vậy đc k
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Close