m=1.69m0 => T=sqrt(1,69)T0=1,3 T0 =>C
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết