nO(trong oxit)=(14,8-11,2)/16=0,225=n hhY nhân 22,4=5,04(l)
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Ba 2020
Liên kết