Language permits us.................... our heritage through literature narratives. A. preserve; B. preserving; C. to preserve; D. to preserving.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
1 tuần trước
Liên kết
nien07
Đáp an là C nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Close