Lấy một lượng kim loại M tác dụng với khí clo dư thu được 39 gam muối clorua. Cũng lượng kim loại đó tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch thu được 39,48 gam muối clorua khan. Hỏi kim loại M đem dùng là gì?
1 Thích
2 Trả lời
huyhoan02
sai đề rồi bạn ơi...............................
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tác dụng với hcl tạo ra 30,48 g muối nha thì M sẽ là Fe
Cảm ơn     2
Bình luận
13 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close