mình có đọc 1 phát biểu :" có thể nhận biết ion NO3- trong môi trường axit bằng kim loại Cu", thì theo lời giải câu này là sai vì môi trường axit không nhất thiết phải có H+, thì mình muốn hỏi môi trường nào là axit mà không chứa H+, các bạn có thể giúp đỡ cho mình một vài ví dụ được chứa H+, các bạn có thể giúp đỡ cho mình một vài ví dụ dc ko
2 Thích
3 Trả lời
thuyhien02
tớ nghĩ môi trường axit như Ag+ Fe2+ Zn2+ đó cậu, tớ nghĩ thôi chứ k chắc
Cảm ơn     4
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
sasuke1102
môi trường axit là có pH <7 , không nhất thiết là phải có H+ có thể là muối của bazo yếu và axit mạnh. Các hidroxit kim loại không tan là bazo yếu, còn axit mạnh thì có HCl, HNO3, H2SO4,...
Cảm ơn     3
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
môi trường axit như Ag+ Fe2+ Zn2+
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close