mình đang có dung dịch AgNO3 0.1N giờ mình muốn có 1lít dung dịch AgNO3 0,01N thì làm thế nào,xin được hướng dẫn.( email. phamngoctue370@gmail.com)
1 Thích
0 Trả lời
Close