Mn giải hộ mình bài 1 câu 10 vs ạ
Thích
1 Trả lời
phuong7802
lấy bậc cao nhât của tử chia bậc cao nhất của mẫu ra 1 nhé
Cảm ơn    
10 Tháng Hai 2020
Liên kết
nma10
còn cái x đến cộng, trừ vô cực là sao b
Cảm ơn    
11 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close