w=căn(g/l) tại t=0=> cosphi=1/2 mà v>0=> sinphi<0=> phi= -pi/3 đổi 6độ = pi/30 ampha=pi/30.cos(7t-pi/3)
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Mười Một 2019
Liên kết