số dao động tỉ lệ nghịch vs căn bậc 2 độ dài bấm pt tỉ lệ là đc n1/n2=Căn(x-16)/x => x= 25
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết