một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng 40N/m, vật nặng có khối lượng 200g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới mọt đoạn 5cm rồi buong nhẹ cho vật dao động. Lấy g=10m/s2. Giá trị cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi nhận giá trị nào sau đây?
2 Thích
4 Trả lời
Trandung123456
áp dụng hệ thức độc lập A^2=X^2+(v^2/omega^2) với v=0 ta được A=X=5 ta có mg=k.(đenta l)=> đenta l=mg/k=o,2*10/40=0,05m=5cm Fđh max=k.(denta l+A)=40.(5+5)=400 N Fđh min=k(denta l-A)=0
Cảm ơn     2
Bình luận
26 Tháng Bảy 2018
Liên kết
Jenny11
bạn Trandung123456 quên chưa đổi denta l kìa bạn. phải dùng dơn vị mét chứ. Fđh max =40*(0,05+0,05)=4N . chúc buổi chiều vui vẻ >.<
Cảm ơn     2
Bình luận
27 Tháng Bảy 2018
Liên kết
phamtranquocviet
ủa hình như bạn cưa đổi đenta làm sao mà tính dược hay giữ vậy
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Ba 2019
Liên kết
Dauxanh102201
link thầy hùng dạy lý: https://moon.vn/hoi-dap/mot-con-lac-lo-xo-dao-dong-dieu-hoa-theo-phuong-thang-dung-lo-xo-co-khoi-luong-khong-662826
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tư 2019
Liên kết
Close