Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
1 Thích
2 Trả lời
Jenny11
Theo giả thiết ta có ZL=2ZC => UL=2UC Và UR=UC Gọi a là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch Cosa=UR/Căn(UR^2+(UL-UC)^2)=1/căn2 Suy ra a= -Pi/4
Cảm ơn     3
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Jenny11
Theo giả thiết ta có ZL=2ZC => UL=2UC Và UR=UC Gọi a là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch Cosa=UR/Căn(UR^2+(UL-UC)^2)=1/căn2 Suy ra a= -Pi/4
Cảm ơn     2
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close