Một hỗn hợp gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,9, cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng, người ta được hỗn hợp mới có tỉ khối đối với H2 là 6,125 . Tính hiệu suất N2 chuyển thành NH3
Thích
2 Trả lời
cuteo113
Giả sử ban đầu hỗn hợp có 1 mol trong đó có x mol N2 và y mol H2 Ta có x + y =1 mol (1) →28x+ 2y= 9,8 gam (2) Giải hệ gồm (1) và (2) suy ra x= 0,3 và y= 0,7 N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Do nên hiệu suất tính theo H2 Đặt số mol H2 phản ứng là a mol N2+ 3H2 ⇌ 2NH3 Ban đầu 0,3 0,7 mol Phản ứng a/3 a 2a/3 mol Sau pứ (0,3-a/3) (0,7-a) 2a/3 mol
Cảm ơn     1
Bình luận
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
đăng bài troll up điểm à bạn haizzzzzzzzzzzzzz
Cảm ơn     1
01 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
làm j có ...............................................................................
Cảm ơn    
02 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close