Một hỗn hợp Na,Al,Fe Nếu cho hỗn hợp tác dụng với nước dư thì thu được V lít khí Nếu cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư thì thu được 7/4 V lít khí Nếu cho hỗn hợp tác dụng với HCl dư thì được 9/4 V lít khí a/ Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp b/ Nếu giữ nguyên lượng Al còn thay Al và Fe bằng 1 kim loại hóa trị II với lượng bằng 1/2 tổng khối lượng của Na và Fe rồi cho tác dụng với HCl dư thì vẫn thu được 9/4 V lít khí (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ, áp suất). Xác định tên kim loại hóa trị II ***GIẢI THEO CÁCH TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT***
Thích
6 Trả lời
2001mooner
t gọi 3 lần nếu kia là 3 thí nghiệm nhé nhận thấy ở TN2 cho nH2 > TN1 => nAl>nNa NaOH+H2O=>NaOH+1/2H2 Al+NaOH+H2O=>NaAlO2+3/2H2 Na+HCl=>NaCl+1/2H2 Al+3HCl=>AlCl3+3/2H2 Fe+2HCl=>FeCl2+1/2H2 gọi mol Na , Al ,Fe lần lượt là x,y,z . Giả sử V=22.4 0.5x+1.5x=1 0.5x+1.5y=7/4 0.5x+1.5y+z=9/4 =>x=z=0.5 y=1 => %m mỗi chất câu b, ra Mg, h t bận xíu bn cố gắng tự giải ko ra thì nói lại t
Cảm ơn    
Bình luận
30 Tháng Bảy 2018
Liên kết
duongluffy
phần a mk ko cần nhưng phần b cần giải kĩ
Cảm ơn    
Bình luận
30 Tháng Bảy 2018
Liên kết
codelyoko
đề bài phần b gõ đúng chưa vậy bạn
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
bn ơi bn vẫn chưa ra à thế này nhé nếu bn dùng lại số liệu phần a thì tìm ra M của kl lẻ ( cái này chắc bn tự tìm đk ha ) t ko dùng lại số liệu của a đặt nNa=x nFe=y KL cần tìm là M nhận thấy lượng H2 thoát ra ko đổi (=9/4V đó ) nên BTe có nNa+2nFe=2nM <=> x+2y=(23x+56y)/M <=> M=(23x+56y)/(x+2y)=23+10y/(x+2y) có 2y23
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
tiếp chỗ kia nhé có 2y 23 M là Mg
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
2001mooner
thôi bn tự đọc hiểu nhé t gõ cứ bị lỗi hoài :sob: :sob::sob:
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close