Bài này bạn làm như sau: +)Gia đoạn chuyển độngt thẳng đều: vận tốc: v= Vđ quãng đường đi được: S2= Vđ.t2 +)Giai đoạn chuyển động nhanh dần đều: v= 5t Cuối giai đoạn: Vđ= 5.t1 quãng đường đi được: S1= (5.t1)^2/10 +)Gia đoạn chuyển động chậm dần đều: v''= Vđ-5t'' Khi dừng: v=0 => t3= Vđ/5 = t1 Quãng đường đi được: S3= (5.t1)^2/10 S= S1 + S2 + S3 = (5t1)^2/5 +5t1.t2 = 5.t1^2 + 5.t1.t2 Vtb= S/t = (5.t1^2 + 5t1.t2)/25 = 20 => 5.t1^2 + 5t1.t2 = 500 t= t1 + t2 + t3 = 2t1 + t2 = 25 => 5.t1^2 + 5t1.(25-2.t1)/2 = 500 =>t1= 8 Vđ= 5t1= 40 m/s :)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Chín 2018
Liên kết