Một vật có khối lượng m=10kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,1. Tác dụng lên vật một lực F song song với mặt bàn. Cho g=10m/s2. Tìm quãng đường vật đi được sau 10 giây kể từ lúc lực tác dụng trong 2 trường hợp sau: F=8N; F=10N. giúp em với ạ
Thích
0 Trả lời
Close