vì sau thời điểm t2 vận tốc còn một nửa nên vật ở vị trí a căn 3 /2 . từ vtcb den a cawn3/2 là t/6=1/6 bạn tìm dc t. cái kia tường tự
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Tám 2018
Liên kết