quãng đường ngắn nhất là khi đi với vận tốc nhỏ nhất là ở ngoài biên :>>>
Cảm ơn     1
Bình luận
18 Tháng Tám 2019
Liên kết