Một viên bi được thả không vận tốc ban đầu từ a và có thể trượt không ma sát trên một đơn giản abcdef với ABCD EF b là một đường bán kính r vẽ đầu trên là cao 2 điểm A B C là H là khi kết thúc viên bi và không đáng kể và gia tốc trọng trường tính độ cao h nhỏ nhất để viên bi không rời khỏi đường dẫn và tính vận tốc tại F
Thích
0 Trả lời
Close