Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng,khi đạt đến độ cao h so với mặt đất thì nổ thành nhiều mảnh bay theo mọi hướng với tốc độ ban đầu như nhau.Biết rằng kể từ lúc viên đạn nổ sau 2s thì mảnh đầu tiên chạm đất và sau 1 phút 40 giây thì mảnh cuối cùng chạm đất.Coi mặt đất bằng phẳng và bỏ qua sức cản của không khí.Hỏi sau bao lâu kể từ lúc viên đạn nổ thì mảnh bay theo phương ngang chạm đất? Lấy g=10m/s^2
Thích
0 Trả lời
Close