lai khác dòng là lai hai dòng thuần chủng nhưng khác nhau về kiểu gen
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết