"Ngoài lề tý" bạn nào làm giúp mình với cảm ơn nhiều lắm luôn đó: có ý kiến cho rằng "trong loạt bài trần tú xương viết về vợ bài "thương vợ" là bài viết tiêu biểu . bài thơ thể hiện cả 2 mặt cua Trần Tú Xương : ân tình và hóm hỉnh . anh chị phân tích bài thơ để làm sáng tỏ luận điểm trên . "
1 Thích
0 Trả lời
Close