Oxi hóa 11,44 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Zn trong không khí thu được a gam hỗn hợp X. Hòa tan hết X cần dùng dung dịch có chứa b gam HCl thoát ra 3,36 lít khí (dktc), cô cạn dung dich thu được 29,19 gam muối khan. Tính a và b?
1 Thích
1 Trả lời
sachtk24
m Cl- = m muối - m kl = 29,19 - 11,44 = 17,75 => n HCl = 0,5 (BT.Cl) => b=0,5*36,5=18,25 gam. (BT.H)=>n HCl = 2n H2 + 2n H2O => n H2O = 0,1 mol (BT.O) => n O2 (pư với kim loại) = 1/2 * nH2O = 0,05 mol => m tăng = m O2 pư = 0,05*32=1,6 =>a = m kl + m tăng= 13,04 gam.
Cảm ơn     2
28 Tháng Tư 2019
Liên kết
hugobg
cam on ban nha.cam on ban nha!
Cảm ơn     2
30 Tháng Tư 2019
Liên kết
thaolethac1122
quy đổi hh ban đầu về M. sau pứ oxi hóa còn M dư và M2On , viết pt và thay số vào là ra .
Cảm ơn    
23 Tháng Năm 2019
Liên kết
Close