đáp án nào đúng v mọi người a/trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao so với ngoài cơ the b/ Phân áp O2 và CO2 trong tế bào thấp hơn so với ngoài cơ thể c/ Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp so với ngoài cơ thể d/ Phân áp O2 và CO2 trong tế bào cao hơn so với ngoài cơ thể
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Mười Một 2019
Liên kết