She reminded me to come on time for the party............. A. tomorrow evening; B. the day after tomorrow; C. in two days' time; D. next weekend.
1 Thích
3 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với:))))))))))))))))))))please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
01682321204
C nha bạn. in two days' time. mình nghĩ là thế
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 01682321204 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close