Số cách xếp 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 2 ghế dài , mỗi ghế 5 chỗ , đặt song song sao cho không có 2 bạn nữ nào ngồi đối diện nhau là bao nhiêu
Thích
2 Trả lời
kuhaza
n(A) = 5C4 x 2 , n(omega) = 10C4 => 1/21 (giải v đúng ko?)
Cảm ơn    
22 Tháng Tám 2018
Liên kết
duongluffy
ko lm kiểu khác đc ạ dùng C,A ấy
Cảm ơn    
22 Tháng Tám 2018
Liên kết
AlivePool99
không có 2 bạn nữ nào ngồi đối diện nhau ⇔ đối diện 4 bạn nữ là 4 bạn nam (và 2 bạn nam còn lại ngồi đối diện nhau) tạm xem 4 cặp nam - nữ mà 1 cặp nam - nam đối diện nhau là 5 khối, bài toán trở thành "xếp 5 khối vào 5 vị trí" => có 5! cách ; mỗi khối lại có 2 cách xếp nam và nữ hoặc nam và nam => 5!.2 cách xếp 4 nữ vào 4 vị trí, 6 nam vào 6 vị trí, ta có: 4!.6! cách tóm lại, số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là 5!.2.4!.6! (có thể sẽ sai :v)
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close