Tích phân ( giúp mình với !!! )
Thích
3 Trả lời
non4m382
Câu 1 ra m=1, n= -5 và p=5 nên S= 4(m+n+p)=4 Tiếc quá không hỗ trợ up ảnh trả lời
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
non4m382
Câu 2 ra a= 14, b=-1 nên T=a+b=13
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
non4m382
Câu 3 ra a=25, b=8, c=6 nên S=a+b+c= 39
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close