Tìm min, max? $\frac{2\left |cos x \right |+3}{\left | cos x \right |-2}$
Thích
2 Trả lời
Hoanganhvip
đặt abs(cosx) = t => t thuộc [0;1] hàm số tương đương (2t+3)/(t-2) Đến đây chắc bạn biết làm rồi =)) (đạo hàm rồi tìm max min bình thường) Đáp số là max=-3/2 min =-5 Nếu bạn thấy mình giúp ích thì cảm ơn với nha =))
Cảm ơn     1
Bình luận
02 Tháng Chín 2018
Liên kết
hoangphikiemkhach
dùng mode 7 đi cũng được
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Chín 2018
Liên kết
Close