Tính chu kì của chất phóng xạ Au200 biết độ phóng xạ của 3×10^-9kg chất đó là 58.9Ci
2 Thích
2 Trả lời
duongxanghia
phong xa ban dau hay con lai ha ban
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
duongxanghia
h=ln(2)\T nhan vs so hat nhe ban, 1ci=3,7.10^10 . roii rut T la xong
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close