bài này dễ thôi, chỉ cần biết công thức là làm được Ka = [H+][F-]/[HF] HF ---> H+ + F- 0.1 0 0 trước phản ứng X-------->X-->X phản ứng 0.1-X X X sau phản ứng => x^2/(0.1-x)=Ka tìm ra x chính là nồng độ H+ trong dung dịch
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Chín 2018
Liên kết