Chất điểm chuyển động theo chiều dương khi vật đi từ biên âm về VTCB rồi đến biên dương hay trên vòng tròn lượng giác là góc phần tư thứ 3 và thứ 4, còn lại là theo chiều âm
Cảm ơn     3
Bình luận
02 Tháng Sáu 2019
Liên kết