Gọi M là điểm thuộc đoạn AB và đường tròn tâm O. OM=3lambda,AM = 7 lambda, MB=1 lambda. Mà d2-d1=K*lambda <=> MA-MB=K*lambda =. K=6. Vậy tại M có vân cực đại thứ 6 đi qua. Tương tự gọi điểm N đối xứng với M qua O, MN là đường kính, vậy số điểm dao động cực đại trên đường tròn này là S= 2+(1+10)2=24
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết