32 NST. Do tinh trùng và trứng mang bộ NST n, sau khi thụ tinh thì bộ NST của loài được phục hồi là 2n.
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Bảy 2019
Liên kết