Trong một hộp kín đựng 100 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 tới 100. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất lấy được 3 tấm thẻ mà số ghi trên 3 tấm thẻ đó lập thành : a) Một cấp số cộng ? b) Một cấp số nhân ?
Thích
0 Trả lời
Close