Trong quá trình quang hợp nếu cây đã sử dụng hết 48 phân tử nước( H2O )sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử C6h12O6
Thích
0 Trả lời
Close